Archiwum: Wrzesień, 2007

O spotkaniach Klubu Literackiego „Brzeg”. Gość- Adam Boberski

Wrzesień 26, 2007

 

O POEZJI I ZAPISKACH ZMARŁEGO W DOMU”, Gazeta Brzeska nr 18, 26 stycz.2007

 

 Co to jest poezja? Czym jest dla człowieka? Uczono nas w szkole, że ten i ów wielkim poetą był…Że muszą być wersy, rytm, niekoniecznie rym. Teoria literatury podaje mnóstwo cech przynależnych poezji. Wiersze czytają wszyscy ci, którzy posiadają wrażliwość, wrażliwość na świat, a zwłaszcza na słowo. Jest ona bwspomni-wakac-2007-002ardzo ważna we współczesnym świecie kultury obrazkowej, w której przeważa język potoczny, a temu niezwykle daleko do poezji.

 

 

 

 

  Czytaj całość »

STANISŁAW MICHALIK ROZMAWIA Z ROMANĄ WIĘCZASZEK

Wrzesień 3, 2007

„GŁOS GŁUSZYCY”, wrzesień,2007

Rozmowa z Romaną Więczaszek, naszym nowym odkryciem nie tylko dla „Kącika Literackiego”, ale dla chluby naszego miasta.

 Red. Na stronie internetowej miłośników Głuszycy jej twórca, Sebastian Link,, też nasz rodak, nazwał panią prawdziwym skarbem. Nie napisał tego, że jest to skarb dość osobliwy, bo nie my go odkryliśmy, lecz odnalazł się sam i nieśmiało podjął próby zainteresowania swoją osobą . Jak to się stało, że Romana Więczaszek, lokalna patriotka pięknego Brzegu nad Odrą, działaczka kultury, dziennikarka i autorka tomiku wierszy, zdecydowała się dać znać o sobie i odtajnić swe związki z rodzinnym miastem u źródeł Bystrzycy ?

Czytaj całość »

GŁUSZYCA ZAPRASZA

Wrzesień 2, 2007

„GŁOS GŁUSZYCY”, Kącik literacki, wrzesień 2007

 Może ktoś jutro wyruszy ze świecą
żeby mnie znaleźć
jestem malutka w mysiej dziurze
i boję się kotów
oprócz Michała
kocura osobistego
Siedzę od wschodu słońca
w samotności
i opisuję
ożywione kwiaty po deszczu
zapach miłości
i rosę
 Siedzę i czekam
Siedzę i myślę
ech świeca za mała
trzeba by gromnicę
 Tym wierszem „Czekanie na cud" odkrywamy dziś osobę niezwykłą.
 Czytaj całość »

Nasza poezja w Głuszycy

Wrzesień 1, 2007

GŁOS GŁUSZYCY, WRZESIEŃ 2007

Przyjadą do nas !!!
Romana Więczaszek z Brzegu nad Odrą i Marek Juszczak z Knurowa na G. Śląsku, nasi piszący wiersze Rodacy, przyjadą do nas w piątek, 5 października na „Jesienne spotkania z poezją”. Taka impreza kulturalna mieć będzie miejsce w Centrum Kultury w Głuszycy na sali widowiskowej o godz. 17-tej, a jej organizatorami obok Centrum Kultury w Głuszycy są    Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy i Redakcja „Głosu Głuszycy.

Czytaj całość »