Archiwum: Grudzień, 2009

Ewa Maj – Szczygielska na spotkaniu autorskim w ZNP o/Brzeg

Grudzień 16, 2009

„Brzeskie Pióra”- Gazeta Brzeska- nr 24- 23 grudnia 2009

E. Maj-Szczygielskiej kwiaty wręcza H. Prymula – Poeta lubi dzielić się słowem jak opłatkiem, nie tylko w okresie świątecznym. Opłatek jest dobry jak chleb, a tego potrzebujemy do życia. Słowo też może być dobre jak chleb i jest bardzo potrzebne człowiekowi – nawiązała do tradycji bożonarodzeniowej poetka Ewa Maj – Szczygielska.

 

 

 

Czytaj całość »

Rok Słowackiego- Klub Literacki „Brzeg”

Grudzień 6, 2009

Marian Kosiński z córką ElżbietąProwadzi R. WięczaszekBieżący rok został nazwany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Słowackiego. W uzasadnieniu czytamy: (…) Twórczość Juliusza Słowackiego to najwyższej próby  romantyzm o wymiarze europejskim. To poeta przeżywający polskość w sposób najgłębszy, nie wahający się pokazać rozterek i dramatów temu towarzyszących. Jego wiersze były duchową inspiracją dla wielu pokoleń polskiej młodzieży patriotycznej walczącej o odrodzenie Państwa Polskiego (…).

   Czytaj całość »

GŁOS GŁUSZYCY o „Jesiennych spotkaniach z poezją”

Grudzień 2, 2009

Kącik Literacki : „Jesienne spotkania z poezją” po raz trzeci.  Autor artykułu -redaktor główny Stanisław Michalik

 R. Więczaszek i M. JuszczakPiszemy o tym wydarzeniu kulturalnym w mieście, bo zasługuje ono na uwagę, nie tylko dlatego, że Reakcja „Głosu Głuszycy” już po raz trzeci jest  jego głównym organizatorem. Najważniejszym jest to, że „spotkania z poezją” okazały się kolejny  raz imprezą niezwykle pożyteczną z uwagi na liczny i aktywny udział młodzieży, ale także imprezą o wymiarze ideowym, bo służącą budowaniu uczuciowej więzi z Głuszycą jako domem rodzinnym, a więc praktyczną lekcją patriotyzmu lokalnego. Jest to nam wszystkim potrzebne, choć na co dzień umyka  naszej wrażliwości.

 

 

 

Czytaj całość »