Konkurs z Augustowa pt „Żołnierze Wyklęci”

Maj 10, 2017

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU  W TYM HISTORYCZNO-POETYCKIM KONKURSIE  …jednak uprzedzamy, że gdy zostaniesz laureatem, musisz pojechać do Augustowa na własny koszt i zapewne przenocować, bo to jest daleko. Organizatorzy informują, że nagroda przepadnie, gdy nie odbierzesz jej osobiście. Hmmm….

…………………………………………………………………………………..

Inka winietaRegulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Temat konkursu: Żołnierze Wyklęci

 

 1. Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe i Fundacja im. Jana Kochanowskiego. Patronami Konkursu są: Instytut Książki, dwumiesięcznik „Topos”, portal „Teologia polityczna” i „Gazeta polska”.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i historii najnowszej Polski, uczczenie pamięci bohaterów, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.
 2. Konkurs odbywa się w wersji tradycyjnej (papierowej) i multimedialnej.
 3. Na konkurs należy przesyłać zestaw 3 wierszy (w pięciu egzemplarzach) nawiązujących do tematyki Żołnierzy Wyklętych, które dotąd ani nie były publikowane, ani nagradzane. Do zestawu można dołączyć ich wersję multimedialną.
 4. Każdy wiersz należy oznaczyć godłem słownym, które powinno się również znaleźć na kopercie zawierającej dane autora (imię i nazwisko, adres, adres mail i numer telefonu). Wiersze w wersji multimedialnej (teledysk, animacja) należy przesłać na płycie CD lub DVD opatrzonej tym samym godłem. Dopuszczalne są popularne formaty (mp4, avi lub podobne), jednak długość każdego utworu nie może przekraczać 180 sekund.
 5. Jury Konkursu w składzie – Krzysztof Kuczkowski, Przemysław Dakowicz, Krzysztof Koehler, Wojciech Kass i Sławomir Matusz – przyzna następujące nagrody: I nagroda – 1500 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł i trzy wyróżnienia po 300. Przewidziano ponadto pięć wyróżnień po 500 zł. Nagrody w kategorii multimediów wyniosą odpowiednio do zajętego miejsca: I – 1000 zł, II – 500 zł, III – 300 zł. Ponadto przewidziano trzy wyróżnienia po 100 złotych.
 6. Jury może dokonać innego podziału nagród w razie pojawienia się propozycji wybitnych, lub niezadowalającego poziomu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród. Niewykorzystane środki z puli nagród pozostają do dyspozycji Organizatorów.
 7. Wiersze w formie wydruku komputerowego formatu A4 razem z płytami CD i DVD należy przesyłać na adres Organizatora do dnia 31 maja 2017 roku. Adres do wysyłki: Nadleśnictwo Augustów, ul. Turytyczna 19, 16-300 Augustów, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny”.
 8. Nagrodzone i wyróżnione wiersze i nagrania zostaną nieodpłatnie udostępnione patronom konkursu w celu ich publikacji. Zgłoszenie wierszy do konkursu oznacza zgodę na ich nieodpłatną publikację przez Patronów konkursu i organizatorów.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w 11 czerwca w Puszczy Białowieskiej na terenie Nadleśnictwa Browsk, w miejscowości Guszczewina, miejscu urodzenia „Inki”, w ramach imprez towarzyszących odsłonięciu pomnika patronki konkursu. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni o wynikach konkursu zaproszeni do udziału w uroczystościach.
 10. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zobowiązani są odebrać nagrody finansowe osobiście, w przeciwnym razie zostaną one przeznaczone na inne cele związane z promocją poezji polskiej.

www.lasy.gov.pl

www.fundacjakochanowskiego.pl

www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl