Przybyło Stanisław

Luty 25, 2014

Stanisław PrzybyłoStanisław Przybyło – kocha muzykę i poezję; śpiewa w chórze, pisze wiersze. Jest współorganizatorem spotkań poetycko – muzycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Lewin Brzeski, któremu przewodniczy Marian Kosiński. Jest sympatykiem Klubu Literackiego „Brzeg”, zapraszany na uroczyste spotkania, chętnie bierze w nich udział.