Babicz-Lewandowska Danuta

Luty 12, 2014

Danuta Babicz- LewandowskaDanuta Babicz-Lewandowska

Urodzona 09.11.1985 roku w Nysie. Absolwentka wydziału filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie nauczycielka języka polskiego, historii i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej.
Swoją przygodę z poezją rozpoczęła już w szkole podstawowej, kiedy to jej ciocia, Teresa Zaskórska, podarowała jej maszynę do pisania oraz  w 1999 roku zaprowadziła ją na spotkania Nyskiej Grupy Literackiej (której członkiem jest do dziś).
Od 2003 r. poetka jest członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Opolskiego z siedzibą w Nysie, od 2011 roku pełni w Stowarzyszeniu funkcję skarbnika. W 2010 roku zaczęła współpracę z krakowską Konfraternią Poetów.
Autorka zadebiutowała w tomiku poetyckim Klucz zagubionych drzwi, wydawanym przez  Nyską Grupę Literacką. W 2003 roku wydała tomik indywidualny Spod kalcytowej polewy (Wrocław 2003). Jej wiersze ukazywały się również w Informatorze Nyskiej Grupy Literackiej (21.06.2002, 12.09.2002, 20.09.2002). W styczniu 2009 r. otrzymała Dyplom Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury za szczególne osiągnięcia, działalność społeczną w ruchu twórczym.
W 2013 ukazał się drugi tomik poetycki zatytułowany I tu, i tam wydany przez Oficynę Konfraterni Poetów (1986, Kraków).
Jej wiersze drukowane były w wielu almanachach poetyckich:

Biblioteka Nyskiej Grupy Literackiej:

 • Klucz zagubionych drzwi, , Biblioteka Nyskiej Grupy Literackiej,  Nysa 2001.
 • Proza życia wierszem pisana, Wybór wierszy, Wrocław 2001.
 • W poetyckim tyglu, Biblioteka Nyskiej Grupy Literackiej, Nysa 2004.
 • Kiedy gwar miasta cichnie, Biblioteka Nyskiej Grupy Literackiej, Nysa 2006.
 • Poetycka dekada, Biblioteka Nyskiej Grupy Literackiej, Kraków 2010.

Almanachy wydane przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury Województwa Opolskiego:

 • Czas w słowach zatrzymany, Antologia XX-lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Opolskiego, Wrocław 2003.
 • Ważne staje się wszystko, Antologia XXV-lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Opolskiego, Nysa 2008.
 • Polsko-czeski Almanach poetycki, Antologia powarsztatowa Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Opolskiego, Prudnik 2013.

Konfraternia Poetów z Krakowa:

 • Ilu przyjaciół pozostało w wierszach, Kraków 2010.
 • Wspólnota poezji, Kraków 2011.
 • Świąteczne przesłania Konfraterni Poetów, Kraków 2011.
 • Świętość codzienna, Kraków 2011.
 • Z uśmiechem, Kraków 2012.
 • Godność, Kraków 2012.
 • Słowo nie umiera, Kraków 2012.
 • Z uśmiechem, Kraków 2012.
 • Jaka Polszczyzna, taka Ojczyzna, Kraków 2013.
 • Pejzaż intymny, Kraków 2013.
 • Wierność, Kraków 2014.

Inne wydawnictwa:

 • Antologia Poezji, III Skarbnica Współczesnych Poetów, Warszawa 2002.

Twórczość Danuty Babicz-Lewandowskiej ukazuje się w gazetach kulturalnych: „Forum Myśli Wolnej 59” (krakowski magazyn racjonalistów), „ViS A ViS” (Kraków), „Własnym Głosem”.

………………………………………………………………………………………………………………………….