Blicharz Renata

Styczeń 5, 2009

Renata BlicharzRenata Blicharz mieszka w Opolu. Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego. Debiutowała na łamach „Głosu Nauczycielskiego” w 1983 r. Drukowała w wielu czasopismach, przede wszystkim wiersze, ale także opowiadania i recenzje, felietony, artykuły, wywiady. Jej teksty ukazywały się w opolskiej prasie, w „Trybunie Opolskiej”, „Tygodniku Opolskim”, Kalendarzu Opolskim, kwartalniku Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Wczoraj Dziś Jutro”, miesięczniku literackim „Opole”,  piśmie Uniwersytetu Opolskiego „Indeks” oraz w prasie regionalnej – „Głosie Głubczyc”, „Kalendarzu Głubczyckim”, „Trybunie Kędzierzyńskich Azotów”, „Wiadomościach Ozimskich”. Wiersze były także drukowane w czasopismach ogólnokrajowych, takich jak m.in. „Kamena”, „Nurt”, „Zielony Sztandar”, „Profile”, „Radar”, „Tygodnik Kulturalny”, „Autograf”, „Gazeta Kulturalna”. Ponadto jej utwory znajdują się w kilkunastu almanachach.

Została nagrodzona i wyróżniona w ponad trzydziestu konkursach poetyckich i literackich. W 2007 roku była członkiem jury w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Gałązkę Oliwną” organizowanym przez Klub Suterena – Twórcy i Animatorzy Kultury w Opolu.

W 2007 roku nawiązała współpracę z Opolskim Kwartalnikiem Kulturalnym „Prowincja”, w którym od listopada 2007 jest sekretarzem redakcji.

Należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu, w którym w latach 2005 – 2007 pełniła funkcję członka Zarządu. Jest sympatykiem Klubu Literackiego Brzeg, uczestniczy w spotkaniach autorskich, warsztatach i pracach konkursowych; napisała wstęp to tomiku Romany Więczaszek „Krąg” i recenzję książki  „Zapiski zmarłego w domu” Adama Boberskiego  oraz wiele innych.

Wydała książki poetyckie: „Pocztówka z bajki” Wydawnictwo Sowa, Opole 1997, „Kolekcjonerka” Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork 2006, „Czarna aureola” Wydawnictwo Mamiko 2009, „Kołderka z białego marmuru”, Wydawnictwo RB, Opole 2011, „Czarownica w sypialni”, Opole 2015.