Niemkiewicz Aleksandra

Luty 16, 2014

Aleksnadra Niemkiewicz na spotkaniu klubowym w r. 2008Aleksandra Niemkiewicz – mieszkanka Brzegu, członkini Klubu Literackiego  „Brzeg”, poetka, prozatorka, autorka „Hymnu Starszych Studiujących” napisanego dla brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym Ola działała bardzo aktywnie, głównie w kabarecie TO-TU-TO-TAM. Artykuły o wydarzeniach uniwesytetu i swoje utwory prozatorskie publikowała w prasie lokalnej.
Tekstem hymnu debiutowała w zbiorze poezji klubu pt. „Szukam obrazów wśród niepokojów” (Opole 2007).

Ola uległa tragicznemu wypadkowi. Obecnie jest w śpiączce…
Wierzymy, że do nas wróci.
Wiersze Oli ukażą sie w zbiorze poezji, ktory przygotowujemy do druku (kwiecień 2014).

Ola podarowała mi tuż przed wypadkiem swoje rekopisy i wydruki komputerowe z wierszami.

ALEKSANDRĘ NIEMKIEWICZ ODPROWADZILIŚMY NA WIECZNIE ZIELONE ŁĄKI W 2014 R.

ŻEGNAJ OLU! CIESZYMY SIĘ, ŻE JESTEŚ Z NAMI W NASZEJ KSIĄŻCE „TO TYLKO PRZERWA W LOCIE”

Romana Więczaszek