Smogur Marian

Wrzesień 18, 2015

Marian SmogurMarian Smogur – ur.15.07.1937 r. w Turze Piaski, woj. świętokrzyskie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Chorzowie oraz Wydziału Filologiczno – Historycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej, kierunek filologia polska. Uczył języka polskiego w Publicznej Szkole  Podstawowej im. J. Korczaka w Otmicach, pow. Strzelce Opolskie i w Zespole Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Brzegu. Następnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Technikum Mechanicznym, później dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Brzegu. Po czym powrócił do Zespołu Szkół Zawodowych CRS  „Samopomoc Chłopska”, gdzie był wicedyrektorem i dyrektorem.

Twórczość literacką, głównie pisanie wierszy, rozpoczął po przejściu na emeryturę. Dotychczas opublikował kilka wierszy w „Angorze”, w „Głosie Seniora”,  kilkanaście w miejscowej prasie. Pisanie traktuje jako swego rodzaju hobby; stworzył dla kabaretu UTW kilka tekstów do znanych melodii.