Wiącek Magdalena

Luty 15, 2014

1Magdalena Wiącek – ur. w Opolu, jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Ukończyła studia podyplomowe Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim,specjalność – nauczyciel bibliotekarz.
W 2006 r. uhonorowano jej wiersz „Anioł” drukiem w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. C.K. Norwida zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie.
Zadebiutowała wierszem Ziarnko trawy” w almanachu  Konfraterni Poetów z Krakowa Wigilia słowa”. W następnych wydaniach Konfraterni są jej wiersze; tytuły tomików: Ile od siebie, Ojczyzny naszych serc, Kolęda bezdomnego, Smyczkiem i słowem, Ilu przyjaciół pozostało w wierszach, Świąteczne przesłanie, Świętość codzienna, Wspólnota poezji i publikuje w kolejnych zbiorach. Wiersze poetki ukazały się w czasopiśmie Różaniec”.
Jest uczestniczką corocznych spotkań Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, a także warsztatów teatralnych Teatru Legion w Boryszynie, Bninie i Kórniku. Należy do sympatyków Klubu Literackiego „Brzeg”

M. Wiącek ma przygotowaną do druku debiutancką książkę poetycką.