Więczaszek Romana

Listopad 25, 2008

SONY DSC

Romana Więczaszek – poetka, animatorka kultury, publicystka. Urodziła się w Głuszycy k/ Wałbrzycha, jest absolwentką filologii polskiej z bibliotekoznawstwem  Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszka w Brzegu na Opolszczyźnie.

W życiu kieruje się mottem C. K. Norwida: Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, / Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…”. Lubi zwierzęta (ma domowe i hodowlane) i rośliny (uprawia). Lubi pisać prawdziwe listy oraz robić zdjęcia.

Debiutowała wierszem w przedmowie własnego autorstwa w tomie Iskry i cienie Wandy Gizickiej w 2005r. , jednak  za prawdziwy debiut  uważa publikację w Opolskim Biuletynie Szkolnym w tym samym roku pod redakcją Harrego Dudy.

Wiersze drukowała w wielu czasopismach społeczno-literackich, np. Akant, Horyzonty, Svetlik, Znaj, Radostowa, Okolica Poetów, Metafora, Migotania, Dziennik Polski oraz w wydaniach zbiorowych: Ważniejsze Karoliny Turkiewicz – Suchanowskiej (2012),  Drogami znaczeń. Antologia Opolskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego (2008), Letni ekspres reporterów ( 2013) i w kolejnych zbiorach poetyckich Konfraterni Poetów z Krakowa.

Prowadzi Klub Literacki „Brzeg”, do którego należą ludzie w różnym wieku, w tym młodzież szkolna, redaguje stronę internetową:  www.klubliterackibrzeg.pl, współpracuje  z lokalną prasą i nie tylko.

Należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu, Saloniku Literackiego na Świebodzkim we Wrocławiu, Konfraterni Poetów z Krakowa. Jest współorganizatorką Najazdów Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.

Redagowała zbiór poezji członków klubu:
Szukam obrazów wśród niepokojów (Opole, 2008),
To tylko przerwa w locie (Opole 2014),
Zaczarowane wiesze (Kraków 2015).

Współredagowała tomy poetyckie autorów  Klubu:
Ewa Skarbek : Perły i koronki (Opole 2015)
Halina Kownacka: Każda chwila (Brzeg 2015)

Jest autorką książek poetyckich:  Krąg  (Opole, 2007),  Spacery wierszem (Kraków, 2009),  że jesteś… (Kraków, 2010),  Słowa jak liście (Kraków 2013), Krople ze źródła (Kraków 2017/18).

 

…………………………………………